İnovasyon, organizasyonların rekabet avantajı sağlamasında, büyümesinde ve karlılıklarını arttırmaları noktasında itici bir güçtür Tasarım Merkezini oluşturan çalışanlara dünyada yapılmış inovasyon örnekleri ile İnovasyonu anlatarak inovasyon kültürünü kazandırmayı amaçlayan inovasyon kültürü kazandırma, dijital inovasyon, inovatif bakış açısı eğitimlerini verir.

İnovasyon eğitimleri firma çalışanlarına daha inovatif olmaları ve farklılık oluşturmaları için yol haritası sunulmakta, Firmanın inovasyon kapasitelerini nasıl geliştirecekleri belirlenmektedir.