Univation, Patent & Marka alanlarındaki kapasite ve yönetim sistemlerini analizi yapar. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi vererek, patent ve markaların stratejik önemi ve hukuki yaptırımları konusunda farkındalık sağlar. Periyodik olarak yapacağı Patent Atölye Çalıştayları ile firmanızda patente konu fikirlerin, proje ve buluşların bir havuzda toplanması, sonrasında bu fikirlerin, proje ve buluşların patente konu olup olmadığının tartışılarak başvurulabilir olanların karara bağlanması sağlar.