Univation inovasyon Atölyeleri ile Yeni Fikir At entegrasyonu sağlanmaktadır. Yeni Fikir At; Dünyada Çok Kullanılan, Çalışanların Firmanın Geleceği İçin Yaptıkları İşte Farkındalık Oluşturma, Değişim Yaratma Üzerine Kurulu Bir İnovasyon Sistemidir.